ผู้ด่อยโอกาส  • ผมอยากได้ โปรแกรมเฟริ์มแวร์ drawing machines ละ eggbot คุณช่วยผมได้มั้ยครับ ผมไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษ ผมอยากเอามาพัฒนาทักษะ เพื่อเอาไว้หาเลี้ยงครอบครัวครับ
    ขอบคุณครับ
    ดัง
    จาก ไทยแลนด์


Log in to reply
 

Looks like your connection to Offical Forum was lost, please wait while we try to reconnect.