سردخانه میوه و سبزیجات • سردخانه میوه وسبزیجات چیست؟
  https://s4.uupload.ir/files/سردخانه-میوه_u3t.jpg
  به طورکلی محصولات غذایی و میوه و سبزیجات برای نگهداری و جلوگیری از فاسد شدن نیاز به مکانی با عنوان سردخانه میوه و سبزیجات نیاز دارند. نگهداری انواع میوه وسبزیجات در سردخانه باعث افزایش طول عمر و کیفیت میوه می شود همچنین میتوانیم در تمام فصول از میوه هایی که در آن فصل برداشت برداشت نمی شود نیز استفاده کنیم.
  شرایط نگهداری سبزی در سردخانه بالای صفر
  سبزی جزو محصولاتی است که برای نگهداری نیاز به دمای بالای صفر و بعضی از سبزیجات ک یخ زده هستند نیاز به دمای زیر صفر دارند. سردخانه های بالای صفر ۱ تا ۵ درجه قابل تنظیم است جهت نگهداری محصولاتی ک نیازی به انجماد ندارند.

  دمای سردخانه های زیر صفر تا منفی ۳۰ درجه می باشد که بنا به نوع محصولات قابل تنظیم می باشد.

  سبزیجات در سردخانه های بالای صفر با کیفیت تر و ماندگاری طولانی تری دارند.
  نکاتی در مورد سردخانه زیر صفر و بالای صفر
  سالن سردخانه طبقه بندی شده است که امکان گردش هوا را بین سبزیجات و میوه ها میسر کرده است اما با وجود این شرایط به دلیل جریان دما قسمت های پایینی نسبت به قسمت های بالاتر سردتر می باشد

  برای اینکه مصرف کنندگان راحت تر در جریان میزان دمای سردخانه قرار بگیرند سردخانه به سیستم نشانگر دما مجهز می باشد
  https://brodatsarma.com/product/سردخانه-میوه/


Log in to reply
 

Looks like your connection to Offical Forum was lost, please wait while we try to reconnect.